Genshin Impact – Xây dựng một team solo không co-op – Tất cả nhân vật sử dụng khiên.

Related posts

Final Fantasy VII Remake – Tập 4: Cuộc tấn công của những bóng ma.

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Crap Specting Yinglong legedary

huongdangame

Elden Ring-  Consecrated Snowfield – Cave of the Forlorn – Drop Misbegotten Crusader

huongdangame