Giant Bearbug

Máu nhiều, phòng thủ cao. Sử dụng phép hoặc vũ khí phép hay độc hoặc bệnh dịch tấn công.
Hãy cẩn thận cú nhảy của nó và nó có thể nổ khi bị chết.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu1999LoạiCận Chiến
Vị tríUnderground TempleReward1660 Souls
Vật lý – 495Yếu
Chém – 619Yếu
Đập – 495Yếu
Đâm – 743
Phép – 126
Lửa – 716
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Type
AllShard of Dragonstone
Chunk of Dragonstone (rare)
Pure Dragonstone
Bearbug Grains

Related posts

Genshin Impact – Cờ Cơ Quan – Mộng Đăng Lâu

huongdangame

Genshin Impact – Trường Phái Geneishin – Quý Ngài Kết Nối – Okuden

huongdangame

Elden Ring – Boss Mohg Lord of Blood

huongdangame