Giant Depraved One

Di chuyển nhanh sát thương lơn, tốt nhất là tấn công nó từ xa. Đặc biệt khi ở đầm lầy bạn sẽ di chuyện chậm còn nó thì không.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu726LoạiCận Chiến, phép
Vị tríDepraved ChasmReward198 Souls
Vật lý – 95
Chém – 71
Đập – 95Chảy Máu – Dễ Bị
Đâm – 95
Phép – 80
Lửa – 57
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Phân LoạiVật Phẩm Rơi
AllGreat Club (Rất hiếm)
Morning Star ( Rất hiếm )
Stone of Ephemeral Eyes (Hiếm)
Black PhantomStone of Ephemeral Eyes

Related posts

Demon’s Souls

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Phần 9: Evelyn Parker còn sống không?

huongdangame

Ostrava, of Boletaria

huongdangame