Giant Tick

Chất độc sẽ lan ra khi bị đánh vỡ, tốt nhất là cầm vũ khí dài hoặc đánh nó từ xa. Khi vỡ vỏ ngoài sẽ còn thân hình nhỏ bên trong.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu178LoạiĐánh xa
Vị tríDepraved ChasmReward31 Souls
Vật lý – 80
Chém – 80
Đập – 80Chảy Máu – Dễ Bị
Đâm – 40
Phép – 69
Lửa – 56
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Phân LoạiVật Phẩm
AllShard of Marrowstone 
Chunk of Marrowstone (hiếm)
Pure Marrowstone (rất hiếm)

Related posts

Genshin Impact – Luxurious Chest and Precious Locations Wolvendom

huongdangame

Genshin Impact – Câu chuyện Tatara – Tatara Tales – Quy Trình Là Trên Hết (5/8)

huongdangame

Elden Ring – Boss Tree Sentinel x2

huongdangame