Hoplite

Rất chậm và có khiên to, cố gắng tấn công từ phía sau nó
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu85LoạiCận Chiến
Vị tríBoletarian PalaceReward42 Souls
Vật lý – 86Độc: Khó bị
Chém – 86Bệnh Tật: khó bị
Đập – 129Chảy Máu: bình thường
Đâm – 86Giảm 75 sát thương
Phép – 82Giảm 15 tấn công phép
Lửa – 77Giảm 45 tấn công lửa
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllShard of Hardstone
Shard of Sharpstone
Large Hardstone Shard
Large Sharpstone Shard

Related posts

Final Fantasy XIII | FFXIII | Chapter 2 – Việt Hóa

huongdangame

Genshin Impact – Luxurious and Precious Chest Locations Quingyun Peak – Khánh Vân Đỉnh

huongdangame

Trials of Mana – Boss Fiegmund

huongdangame