Demons Souls DS - Boss PS

Demon’s Souls PS5 – Boss Phalanx

Sử dụng phép thuật lửa hoặc bom lửa ném vào Phalanx.

Related posts

Five Flushes Of Fortune – Phúc Lộc Ngũ Sắc – Day 1

huongdangame

Fire Lizard

huongdangame

Genshin Impact – Băng Lôi Cộng Hưởng – Đàn Rồng Biển Sâu

huongdangame

Leave a Comment