Demons Souls DS - Boss PS

Demon’s Souls PS5 – Boss Phalanx

Sử dụng phép thuật lửa hoặc bom lửa ném vào Phalanx.

Related posts

Genshin Impact – Sự Kiện Đồng Hành Diona Mèo Và Rượu

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – ALL location chest, box, Materia in Sector 7 Slums

huongdangame

Genshin Impact – Vĩnh Hằng Như Một Giấc Mơ – Chương Lưu Kim – Màn 1.

huongdangame

Leave a Comment