Demons Souls DS - Boss PS

Demon’s Souls PS5 – Boss Tower Knight

Lăn vào giữa hai chân boss ra phía sau lưng nó và chém vào chân để Boss ngã xuống. Luôn luôn du chuyển ra phía sau lưng Boss.

Related posts

Genshin Impact – Món này không nên có ở nhân gian – A Dish Beyond Mortal Ken?

huongdangame

Genshin Impact – Tìm Narukami – The Narukami Trail

huongdangame

Demon’s Soul PS5 – Các Chỉ Số

huongdangame

Leave a Comment