PC

Dexterity

- Tăng sát thương vật lý và sát thương vũ khí Dexterity, giảm sát thương khi bị ngã từ trên cao
- Độ cao >= 10m khi ngã vẫn chết
Sát thương tăng cho vũ khí Dexterity cấp độ D : 
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity < 50
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity từ 50-99
- Sát thương tăng cho vũ khí Dexterity cấp độ A : 
   . 2-4 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity < 31
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity từ 31-50
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity từ 51-99
- Sát thương tăng cho vũ khí Dexterity cấp độ S : 
   . 5-6 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity < 31
   . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity từ 31-50
   . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Dexterity khi Dexterity từ 51-99

Related posts

Cyberpunk 2077 – Epic Elegant Nanoweave Yukata

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 12: I Wish I Was Better at Speaking

huongdangame

Gemshin impact – Nhiệm vụ ma thần : Chúng ta sẽ trùng phùng – we will be reunited

huongdangame

Leave a Comment