Demons Souls PS

FAITH

Tăng sát thương phép thánh, phòng thủ phép thuật, vật lý, số lượng phép thánh có thể trang bị.
- số lượng phép thánh có thể trang bị: 
  . 0 khi Faith từ 0-9.
  . 1 khi Faith từ 10-15.
  . 2 khi Faith từ 16-23.
  . 3 khi Faith từ 24-35.
  . 4 khi Faith từ 36-99.
- Sát thương phép tăng lên cho vũ khí Talisman of God: 
  . 1-3 sát thương cho mỗi điểm Faith khi Faith < 31
  . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Faith khi Faith từ 31-50
  . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Faith khi Faith từ 51-99
- Sát thương phép tăng lên cho vũ khí Talisman of Beasts: 
  . 1-2 sát thương cho mỗi điểm Faith khi Faith < 30
  . 1 sát thương cho mỗi điểm Faith khi Faith từ 31-39
  . 0-1 sát thương cho mỗi điểm Faith khi Faith từ 40-99
Faith LevelMiracle SlotsMiracle PowerMagic DefensePhysical Defense
909001820
1011001921
12112002122
15115002525
16216002631
18218002834
19219002935
20220003037
24324003543
30330004151
35335004759
40440005266
45445005873
50450006380
55455006887
60460007493
654650079100
704700084106
754750089112
804800094118
854850098122
9049000103125
9549500108128
9949900111130

Related posts

Genshin impact – Bennet chiến (build main DPS) tan chảy chảy cả thế giới

huongdangame

Genshin Impact – Mở Bí Cảnh Hội Quán Shakkei – Shakkei Pavilion

huongdangame

Genshin Impact – Chiến Binh Bí Ẩn – Đền Tuyệt Niệm

huongdangame

Leave a Comment