Demons Souls DS - Kinh Nghiệm Chơi PS

Demon’s Souls Remake – Walkthrough – The Gates of Boletaria – Part 1

Nhiệm vụ Chính ở Phần Này

MụcTiêu ĐềNội Dung
1Cầu Thang Trước Cửa Lớn– Dọn Sạch Quái ở Đây
2Cầu Thang Nhỏ Bên Trái– Cứ Chạy thẳng cầu thang bên trái trước cổng lớn đang đóng đến chỗ thằng lính lăn cục đá xuống cầu thang.
3Trên Tường Thành– Cửa sương mù đến phần tiếp theo sau lưng Blue Eye Knight.
– Đi qua Blue Eye Knight là cửa đến chỗ Cling Ring.
– Ngược hướng Blue Eye Knight là của đến chỗ Red Eye Knight .
4Qua Cửa Sương Mù– Giải cứu NPC Ostrava, of Boletaria.
– Tìm NPC bán đồ Dregling Merchant.
5Red and Blue Dragons– Chạy qua Hành Lang con rông phun lửa.
– Kích hoạt cơ quan mở cửa lơn ở mục 1.
6Boss Phalanx– Tiêu Diệt Boss Phalanx
7Kẻ ThùThông Tin Kẻ Thù
8Vật PhẩmThông tin vật phẩm

Cầu Thang Trước Của Lớn

MụcNội Dung
1Di chuyển về phía cầu thang có 2 Dreglings sẽ tấn công.
2Có một xác chết có 3 Crescent Moon ngay trước cầu thang.
3Một xác chết bên trái có Unknown Warrior Soul, cẩn thận Dregling gần đó.
4Ở bên trái của bạn có một cầu thang đi xuống cánh cửa bị khóa. Nó sẽ mở khóa nếu bạn đạt được Pure White hoặc Pure Black của thế giới này. (Chắc gần cuối game sẽ được)
Có Crystal Lizard sau cánh của này.
5Đi thẳng lên cầu thang đến cánh cửa lớn, sẽ có vài con Dregling sau mấy cái chướng ngại vật.
6Cánh cửa bên phải đang đóng, không có gì để làm.
Hãy đi về cầu thang bên trái.

Cầu Thang Nhỏ Bên Trái

MụcNội Dung
1Có 1 Dreglings đứng trên cầu thang.
2Đi tiếp sẽ gặp 1 tên lính cầm nỏ và 2 Dreglings.
Cẩn Thận cái hố, sẽ chết nếu rơi xuống.
3Có một cái xác ngay chỗ tên lính cầm nỏ có 2 Half Moon Grass.
4Lỗ cửa phía trước có một Dreglings phục kích bên phải phía trong, 1 Dreglings phục kích ở cửa tiếp theo, 1 Dreglings chờ sẵn ở cửa ra.
5Ngay bên ngoài, phá hủy những thùng trước mặt sẽ có 5 Firebomb trên một cái xác.
6Đi lên cầu thang, sẽ có 2 tên lính đứng đó.
7Đi qua cánh cửa, rẽ phải không lên cầu thang sẽ thấy 1 cái xác có Unknown Warrior Soul, đi tiếp thấy 1 cái xác khác có Mail Breaker.
8Giờ đi lên cầu thang thấy 1 tên lính ném bom.
Lên cầu thang tiếp thấy 1 Dreglings cầm kiếm lửa và 1 tên lính khác.
Đi lên tiếp sẽ có 1 tên lính ném bom từ phía sau trên cao, chỗ này hãy chạy nhanh chút. Đi tiếp sẽ thấy 2 Dreglings cầm kiếm lửa.
9Tới cửa ra bên ngoài có 1 Dreglings, cẩn thận rơi vực.
Đi tiếp sẽ thấy cửa đi vào trong có 2 tên lính ở đây.
Rẽ bên phải có 1 xác chết chứa 2 Half Moon Grass.
10Đi thẳng lên cầu thang sẽ thấy một tên lính lăn đá xuống, hãy lăn mình để né.
Đi xuông chỗ viên đá vừa lăn, nhặt Bastard Sword từ 1 xác chết.
11Quay lại cầu thang và đi lên tường thành.

Trên Tường Thành

MụcNội Dung
1Lên khỏi cầu thang, phía sau lưng có 1 lính bắn nỏ. Đi qua sẽ gặp 1 lính giáo và 1 lính bắn nỏ. Cuối cùng là một xác chết có Half Moon Grass x4.
2Đi tiếp qua của và rẽ trái sẽ gặp Red Eye Knight (rất khó), canh giữ lối vào Boletaria Mausoleum. Hãy quay lại đây sau khi có được Mausoleum Key từ NPC Ostrava, of Boletaria (gần cuối game)
3Giờ quay trở lại chỗ tên lính lăn đá, đi thẳng tiếp sẽ đụng độ Blue Eye Knight. Có cánh cửa sương mù ngay bên phải tên này những hãy đừng vào vội.
Đi thẳng bỏ qua cánh cửa sương mù bên phải đến cuối đường vào trong nhà sẽ thấy Firebomb x6 trong một xác chết.
4Đi xuống cầu thang thấy 2 thùng nổ và 2 Dreglings. Xuống tiếp qua một Dregling nữa sẽ thấy lối ra bên trái.
Đi ra ngoài và chém đứt 2 dây xích 2 bên tí xuống nhặt đồ.
5Đi xuống cầu thang tiếp gặp 5 Dreglings, cuối cầu thăng là cơ quan.
Kích hoạt cơ quan mở cửa và nhặt Cling Ring (tăng giới hạn máu khi ở dạng linh hồn) từ một cái xác.
6Đi qua cánh cửa sắt vửa mở rồi đi thẳng và rẽ phải sẽ thấy 2 cái xác dơi từ ban công lúc bạn chặt dây xích ở mục 4, có vài món đồ có thể nhặt: Old Raggedy Robes, Old Raggedy Gloves, Old Raggedy Boots, và Aged Spice x2, Jade Hair Ornament (Đưa NPC Sparkly the Crow để lấy Regenerator’s Ring hoặc NPC Stockpile Thomas để lấy Ring of Herculean Strength)
7Giờ quay trở lại Cánh cửa sương mù chỗ Blue Eye Knight. Ngay cạnh đó sẽ thấy bức tường bị đổ nát, bạn có thể nhảy xuống đó và nhặt 16 Wooden Bolt và Light Crossbow.

Qua Cửa Sương Mù

Mục Nội Dung
1Qua cửa sương mù, đi xuống cầu thang. Có một tên lính ở góc tường sát trân cầu thăng sau lưng.
2Từ hành lang sẽ thấy NPC Ostrava, of Boletaria. Nhảy xuống qua lan can để giúp NPC này và có 1 Thief Ring từ 1 cái xác cạnh đấy.
3Nhảy xuống giết 6 Dreglings và nhân Brass Telescope từ NPC Ostrava, of Boletaria.
Nhặt 1 Unknown Warrior Soul and 1 Crescent Moon Grass từ 2 xác chết gần đó.
4Tiếp tục đi ra con đường bên ngoài có 2 tên lính, 1 Blue Eye Knight.
Nhặt Scimitar từ một xác chết ở cuối hành lang bên cạnh.
5Đi theo Ostrava gặp 2 kẻ thù và có 1 Unknown Warrior Soul từ một xác chết ở góc tường.
Đi xuống xử lý một lũ kẻ thù còn lái khá đông sau đó nhặt Sharpstone Shard x3 – Hardstone Shard x3 từ một cái xác
6Giờ quay trở lại hành lang đi vào trong tòa nhà và rẽ phải. Có một hành lang dài ở đây.
Bên trái cuối hành lang có một xác chết chứa Unknown Warrior Soul.
7Đi qua cổng có 1 tên lính canh và rẽ phải phá các thùng cản trở có 4 Dreglings. Lên cầu thang sẽ thấy 1 tên linh ở cuối đường.
8Đi thẳng rẽ trái lên ván gỗ, đi tiếp và rẽ trái sẽ gặp 1 lính cầm giáo. Cẩn thận vì sẽ có 3 tên lính nữa ở chỗ này tham gia vào trận chiến.
9Đi thẳng tiếp sẽ thấy 1 hành lang toàn vật cản bên cạnh. Hãy phá nó và đi vào trong gặp NPC Dregling Merchant.
10Quay lại đường cũ chỗ cầu bằng ván gỗ ở mục 8. Đi thẳng lên cầu thang xử lý 1 tên bắn nỏ và nhặt Unknown Warrior Soul từ 1 xác chết.
11Đi lên cầu thang tiếp sẽ gặp 1 Blue Eye Knight và 1 tên lính bắn nỏ bên trái. Cạnh đấy là 1 xác chết có Late Moon Grass x2

Red and Blue Dragon

MụcNội Dung
1Đi qua cánh cửa sương mù sẽ gặp một cái lồng chứa toàn viên đá. Lăn từ bên cạnh sẽ làm đã lăn xuống con đường và giết kẻ thù.
2Cứ đi tiếp đến ngã tư, có 2 kẻ thù ở bên trái.
Sau đó đi thẳng lên cầu thang, giết 1 tên lính và rồng đỏ sẽ xuốt hiện phun lử đốt cây cầu. Hãy quay ngược lại không bạn sẽ bị chết cháy.
3Quay trở lại ngã tư và rẽ vào chỗ 2 tên lính xuất hiện mục 2. Đi đến cuối cầu thang và đợi con rồng thứ 2 xuốt hiện.
Đừng dại xuống nhặt đồ nếu không bãn sẽ chết.
4Quay trở lại cây cầu và chạy nhanh nhất có thể ngay sau khi con rồng đốt cây câu.
Hãy chạy qua những tên lính còn sống rồi hãy quay lại giết chúng nếu không bạn sẽ bị rồng phun lửa.
5Đi xuống cầu thang và rẽ phải lấy Unknown Warrior Soul.
6Quay trở lại và vào căn nhà kích hoạt cơ quan mở cánh cửa khổng lồ lúc mới đầu game.
7Rẽ trái đi ra hành lang nhỏ, sẽ có 2 Dreglings núp 2 bên.
Sau đó rẽ trái và đi đến cuối đường để lấy Pine Resin x4.
8Quay lại rẽ trái và đi đến cuối đường sẽ có một cái cổng nhỏ, có 3 tên lính ở đây.
Đi vào và xuống cầu thang gỗ sẽ có vài Dreglings và 3 con Hoplite ở đây.
9Trên đường xuống cầu thang sẽ thấy một cái cửa bên phải, đi ra ban công và nhặt Unkown Warrior Soul.
Dưới cùng cầu thang sẽ có Half Moon Grass x3.
Giờ kéo cần gạt mở cửa.

Boss Palanx

MụcNội Dung
1Giờ đi qua cánh cổng sương mù lớn và tiêu diệt Boss Palanx.

Kẻ Thù

MụcKẻ Thù
1Dreglings
2Boletaria Soldier
3Blue Eye Knight
4Red Eye Knight

Related posts

Genshin Impact – Giai Điệu Vang Vọng – Mây Họa Ánh Trăng

huongdangame

Genshin Impact – Lunar Realm – Vương Quốc Ánh Trăng – Tiếc Thay Anh Trăng

huongdangame

Sự kiện tìm rồng đất, đừng bỏ lỡ 420 nguyên thạch.

huongdangame

Leave a Comment