Demons Souls DS - Kẻ Thù PS

Boletaria Soldier

Những người lính bị đánh cắp linh hồn và bị quỷ điều khiển.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu 277LoạiTấn Công Gần và Xa
Vị trí Boletarian Palace Reward154 Souls
Vật lý – 137Độc: Dễ Bị
Chém – 137Bệnh Tật: Dễ Bị
Đập – 137Chảy Máu: Trung Bình
Đâm – 173Giảm 90 sát thương
Phép – 61Giảm 50 tấn công phép
Lửa – 107Giảm 75 tấn công lửa

Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết

Dạng Kẻ ThùLoại Vật Phẩm
Tất cảCrescent Moon Grass (Boletarian Palace)
Late Moon Grass (Tower Knight Archstone)
Full Moon Grass (Penetrator Archstone)
Firebomb (not dropped by Crossbow type)
Soldier’s Shield (rare, not dropped by Crossbow type)
Soldier’s Lotus
Axe WieldingGuillotine Axe (rare) (Boletarian Palace)
Great Axe (rare) (Tower Knight Archstone)
Spear WieldingShort Spear
Winged Spear (very rare) (Boletarian Palace)
Steel Shield (very rare) (Tower Knight Archstone)
Sword WieldingSpiked Shield (very rare) (Tower Knight Archstone)
Halber WieldingHalberd
Crossbow WieldingBolt
Heavy Bolt

Related posts

Cyberpunk 2077 – Heat-resistant aramid-weave fixer bustier Legendary

huongdangame

Genshin Impact – Trăng Thu Soi Sáng – Cung Đường Nham Thạch – Moonlight Merriment

huongdangame

Genshin Impact – World Quest: Lingering Malady – Tìm áp phích và cáo thị trong thành Mondstadt

huongdangame

Leave a Comment