Demons Souls PS

Dreglings

Di chuyển chậm, ít máu và khá yếu.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu 78 LoạiCận Chiến
Vị trí Boletarian Palace Reward6 Souls
Vật lý – 80Độc: Dễ bị
Chém – 80Bệnh Tật: Dễ bị
Đập – 80Chảy Máu: Dễ bị
Đâm – 80Giảm 75 sát thương
Phép – 32Giảm 40 tấn công phép
Lửa – 39Giảm 60 tấn công lửa

Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết

Dạng Kẻ ThùLoại Vật Phẩm
Tất cảCrescent Moon Grass
Spiked Shield (rare)
Short Spear (rare)
Sword & ShieldBroken Sword
Slave’s Shield
Dregling Shield
Fire SwordTurpentine
Mail Breaker (rare)
Black PhantomCrescent Moon Grass (100% of the time)
Mail Breaker (rare)

Related posts

Genshin Impact – Cơn Sóng Cuồng Nộ – Boss Thủy Nguyên Bản

huongdangame

Xiao cung mệnh 0 level 90

huongdangame

Demon’s Souls – Boss Fool’s Idol

huongdangame

Leave a Comment