Demons Souls DS - Vật Phẩm PS

Demon’s Souls

Linh hồn của quỷ dánh được khi giết các Boss. Được sử dụng để mở khóa các nâng cấp, phép thuật đặc biệt hay tao ra các trang bị hiếm có. 
TênCách LấyTác Dụng

Beast Demon Soul
End Game
♦ Nhận được 200.000 souls

Colorless Demon’s Soul
– Giết Primeval Demons
– Gần chỗ gặp Miralda, the Executioner ở Gates of Boletaria. Trong thế giới màu trắng tinh khiết hoặc màu đen tuyền. Để rơi xuống vật phẩm này, hãy cởi bỏ áo giáp của bạn và cẩn thận tiến về phía chùm tia sáng.
– Hai viên có thể kiếm được bằng cách giao dịch với Sparkly, Crow ở Island’s Edge. Đổi Gold Mask và Talisman of God
– Hai viên là phần thưởng cho nhiệm vụ ám sát từ Mephistopheles. Yêu cầu Xu hướng thế giới đen tuyền.
– Giết Biorr, of the Twin Fangs of Mephistopheles.
– Giết Patches, Hyena for Mephistopheles.
♦ Nhận được 5000 linh hồn khi sử dụng.
♦ Có thể giao dịch với Saint Urbain để lấy Recovery Miracle. Cần phải giết ít nhất một Primeval Demon trong cùng một màn chơi.
♦ Sau khi trao cho Blacksmith Ed Searing Demon Soul từ Flamelurker: Linh hồn của quỷ này có thể được trao đổi với Blacksmith Ed để được nâng cấp.

Doll Demon Soul
Prison of Hope♦ Nhận được 7600 souls khi sử dụng.
♦ Doll Demon Soul có thể được sử dụng để mua bùa chú Soul Ray từ Sage Freke.

Dragon Demon Soul
Underground Temple♦ Nhận được 26.400 souls khi sử dụng.
♦ Linh hồn của Ác ma này có thể được đổi lấy những phép thuật sau Fireball từ Sage Freke, bùa chú Firestorm từ Yuria, the Witch, hoặc Phép màu God Wrath từ Saint Urbain.

Eroded Demon Soul
Swamp of Sorrow♦ Nhận được 40.000 souls khi sử dụng.
♦ Eroded Demon Soul có thể được sử dụng để mua bùa chú Acid Cloud từ Sage Freke.

False King Demon Soul
The King’s Tower♦ Nhận được 60.000 souls khi sử dụng.
♦ False King Demon Soul có thể được sử dụng để kết hợp Soulbrandt và Demonbrandt thành Northern Regalia chỗ Blacksmith Ed.

Golden Demon
The Ivory Tower♦ Nhận được 26.400 souls khi sử dụng.
♦ Có thể được sử dụng để nâng cấp Wooden Catalyst or Silver Catalyst thành Insanity Catalyst chỗ Blacksmith Ed.
♦ Nó cũng có thể được sử dụng để mua phép thuật Homing Soul Arrow từ Sage Freke, bùa chú Soul Thirst từ Yuria, the Witch, hoặc phép màu Banish từ Saint Urbain.

Gray Demon Soul
Island’s Edge♦ Nhận được 1500 souls khi sử dụng.
♦ Có thể được sử dụng để nâng cấp Battle Axe+6 thành Dozer Axe chỗ Blacksmith Ed.

Hard Demon Soul
Smithing Grounds♦ Nhận được 3200 souls khi sử dụng.
♦ Hard Demon Soul có thể được sử dụng để nâng cấp một Short Bow+7 thành Lava Bow tại chỗ Blacksmith Ed.
♦ Nó cũng có thể được sử dụng để mua bùa chú Fire Spray từ Sage Freke, hoặc Ignite từ Yuria the Witch.

Hero Demon Soul
The Ritual Path♦ Nhận được 36.000 souls khi sử dụng.
♦ Nó cũng có thể được sử dụng để mua phép màu Second Chance từ Saint Urbain.
♦ Có thể được sử dụng để nâng cấp một Claws + 8 thành Large Sword of Searching chỗ Blacksmith Ed.

Iron Demon Soul
The Lord’s Path♦ Nhận được 4400 souls khi sử dụng.
♦ Iron Demon Soul có thể được sử dụng để mua phép thuật Warding từ Sage Freke.

Large Scaled Flame Demon Soul
Gates of Boletaria ♦ Nhận được 30.000 souls khi sử dụng.

Lead Demon Soul
Gates of Boletaria ♦ Nhận được 1520 souls khi sử dụng.
♦ Có thể được sử dụng để nâng một Short Spear+7 thành Scraping Spear chỗ Blacksmith Ed.

Mixed Demon Soul
Upper Latria♦ Nhận được 7600 souls khi sử dụng.
♦ Có thể được sử dụng để nâng cấp Dagger thành Needle of Eternal Agony tại Blacksmith Ed.

Pureblood Demon Soul
Rotting Haven♦ Nhận được 48.000 souls khi sử dụng.
♦ Pureblood Demon Soul có thể được sử dụng để nâng một thanh Broken Sword thành Blueblood Sword chỗ Blacksmith Ed.
♦ Nó cũng có thể được sử dụng để mua phép thuật Death Cloud từ Sage Freke, phép thuật Cứu trợ từ Yuria the Witch, hoặc phép màu Resurrection từ Saint Urbain.

Searing Demon Soul
The Tunnel City♦ Nhận được 18.000 souls khi sử dụng.
♦ Đưa cho Blacksmith Ed để có thể rèn vũ khí cấp cao hơn.

Silver Demon Soul
Inner Ward♦ Nhận được 36.000 souls khi sử dụng.
♦ Silver Demon Soul có thể được sử dụng để mua phép thuật Light Weapon từ Sage Freke, hoặc phép thuật Cursed Weapon từ Yuria the Witch.

Small Scaled Flame Demon Soul
Gates of Boletaria♦ Nhận được 10.000 souls khi sử dụng.

Storm Demon Soul
Altar of Storms♦ Nhận được 48.000 souls khi sử dụng.
♦ Nó cũng có thể được sử dụng để mua Anti-Magic Field từ Saint Urbain.
♦ Có thể được sử dụng để nâng cấp Short Sword+8 thành Morion Blade chỗ Blacksmith Ed.

Swollen Demon Soul
Island’s Edge♦ Nhận được 13.000 souls khi sử dụng.
♦ Nó cũng có thể được sử dụng để mua phép màu Regeneration từ Saint Urbain.
♦ Có thể được sử dụng để nâng cấp Club hoạc Great Club thành Meat Cleaver chỗ Blacksmith Ed.

Writhing Demon Soul
Depraved Chasm♦ Nhận được 6400 souls khi sử dụng.
♦ Writhing Demon Soul có thể được sử dụng để mua phép thuật Poison Cloud từ Sage Freke, hoặc phép màu Cure từ Saint Urbain.

Related posts

Hướng dẫn chi tiết build Xiao

huongdangame

Rock Worm

huongdangame

Genshin Impact – Hyakunin Ikki – Haiku Xuất Hiện – Phần 1

huongdangame

Leave a Comment