Demons Souls DS - Vật Phẩm PS

Multi-Player

Vật phẩm tiêu hao dùng trong tình huống nhiều người chơi. Để triệu hồi người chơi online khác hoặc vào thế giới của người chơi khác.
TênTác DụngCách Lấy

Black Eye Stone
Cho phép người chơi ở dạng Linh hồn xâm nhập các thế giới khác với tư cách là Black Phantom.Giết Black Phantom

Blue Eye Stone
Cho phép những người chơi khác triệu tập bạn đến thế giới của họ với cái tên Blue Phantom.Được trao bởi Maiden in Black sau khi tiêu diệt Phalanx Demon.

Red Eye Stone
Gửi Dấu hiệu linh hồn màu đỏ đến các thế giới khác và được triệu hồi như một Black Phantom.Lấy được sau khi giết Maiden in Black trong phần kết chò chơi.

White Eye Stone
Gửi Phantom được triệu hồi đến thế giới ban đầu của chúng với tư cách là Vật chủ hoặc trở về thế giới của riêng bạn với tư cách là PhantomĐược trao bởi Maiden in Black sau khi tiêu diệt Phalanx Demon.

Related posts

Genshin Impact – Luxurious and Precious Chest Locations Mingyun Village and Yaoguang Shoal (5 Chest)

huongdangame

Genshin Impact – Phong Khởi Quy Hạc – Màn 1 (The Crane Returns on the Wind)

huongdangame

Genshin Impact – Hải Thú Cô Độc – Solitary Sea Beast

huongdangame

Leave a Comment