Demons Souls DS - Vật Phẩm PS

Phi Tiêu – Bom

Vật phẩm dùng để ném gây sát thương cho kẻ thù.
TênTác DụngCách Lấy

Firebomb
Ném gây sát thương lửa tới kẻ thù– Giết Boletaria Soldier.
– Có thể mua từ Dregling Merchant với giá 500 souls.

Kunai
Ném gây sát thương và hiệu ứng độc tới kẻ thù – Có thể mua từ Graverobber Blige với giá 200 souls.
– Có thể được tìm thấy ở phía bên trái sau khi vào phòng Shadowlurker đầu tiên trong The Ritual Path.

Stealth Throwing Dagger
Ném nó theo chiều ngang để tấn công. Gây ra một lượng sát thương lớn.– Giết Imperial Spies.

Throwing Knife
Ném nó để tấn công. Gây ra một lượng sát thương nhỏ– Giết Blue Eye Knight.
– Bán bởi Dregling Merchant với giá 1000 souls.

Related posts

Genshin Impact – World Quests The Tree who Stands Alone – Cây Mộc Một Mình Chẳng Thể Thành Rừng

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 15: The Shichri Beach Guardian

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Món Quà

huongdangame

Leave a Comment