Demons Souls PS

Blacksmith Ed

Thông Tin Cơ Bản
  • Có thể nâng cấp vũ khí bằng cách sử dụng bất kỳ loại quặng nào (không yêu cầu Searing Demon Soul)
  • Có thể nâng cấp nhiều vũ khí thành vũ khí đặc biệt bằng cách sử dụng Demon’s Souls sau khi được tặng Searing Demon Soul từ Flamelurker.
  • Rơi Hands of God + 2420 souls nếu bị giết.
Để Tặng Searing Demon Soul
  • Phải có Searing Demon Soul trong hành trang của bạn.
  • Chọn tùy chọn trò chuyện với ông ấy nhiều lần cho đến khi bạn nói hết các đoạn hội thoại của ông ấy.
  • Chắc chắn đã đánh bại Armor Spider và Flamelurker trong màn chơi hiện tại.
  • Phải sử dụng Armor Spider Archstone để quay lại Nexus trước khi ông ta đề cập đến việc muốn Flamelurker Soul
Vị Trí Blacksmith ED:  World 2 - Stonefang Tunnel

Related posts

Genshin Impact – Bí Cảnh Moshiri Kara – Giáo Huấn Giường Tham Vọng

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 49: Acquire a Training Shell

huongdangame

Genshin Impact – Hyakunin Ikki – Haiku Xuất Hiện – Phần 1

huongdangame

Leave a Comment