Demons Souls PS

Dogs

MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu LoạiTấn Công Gần
Vị trí The Lord’s Path
Stonefang Tunnel
Reward29 Souls
99Trung Bình
88 Trung Bình
88Dễ Bị
88
48
42
Điểm Yếu

Related posts

Genshin Impact – Giấc Mơ Hoa – Ngày 1

huongdangame

Genshin Impact – Câu chuyện Tatara – Tatara Tales – Thu Thập Dữ Liệu (4/8)

huongdangame

Prisoner

huongdangame

Leave a Comment