Demons Souls PS

Dregling Merchant

Thông Tin Cơ Bản
  • Xuất hiện ở những khu vực sau: Boletarian Palace, Phalanx Archstone,Tower Knight Archstone
Vật Phẩm Bán
TênLoạiGiá
Crescent Moon GrassVật Phẩm Tiêu Hao 150 Souls
Half Moon GrassVật Phẩm Tiêu Hao 400 Souls
Soldier’s LotusVật Phẩm Tiêu Hao 200 Souls
TurpentineVật Phẩm Tiêu Hao 500 Souls
Late Moon GrassVật Phẩm Tiêu Hao 800 Souls
Full Moon GrassVật Phẩm Tiêu Hao 1,600 Souls
FirebombBom500 Souls
Throwing KnifePhi Tiêu1000 Souls
Long SwordKiếm Thẳng1,500 Souls
ClubVũ Khí Cùn500 Souls
Short SpearThương1,500 Souls
Light CrossbowNỏ2,000 Souls
Broad SwordKiếm Thẳng2,000 Souls
ClaymoreKiếm Lớn6,000 Souls
Knight Sword Kiếm Thẳng 20,000 Souls
Crescent AxeRìu10,000 Souls
Wooden ShieldKhiên500 Souls
Soldier’s ShieldKhiên 1,000 Souls
Slave’s ShieldKhiên200 Souls
Knight’s ShieldKhiên20,000 Souls
Large Brushwood ShieldKhiên80,000 Souls
Wooden BoltTên10 Souls
BoltTên20 Souls
Heavy BoltTên50 Souls
Plate HelmetGiáp1,000 Souls
Coat of PlateGiáp1,500 Souls
Plate GauntletsGiáp1,200 Souls
Plate LeggingsGiáp1,200 Souls
Brushwood HelmetGiáp50,000 Souls
Brushwood ArmorGiáp80,000 Souls
Brushwood GauntletsGiáp60,000 Souls
Brushwood LeggingsGiáp60,000 Souls

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 42: Riddle Senpai Returns!

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Crafting Spec Moron labe Epic

huongdangame

Genshin Impact – Neko Là Một Con Mèo – Những đứa trẻ (Neko is a cat – The Children)

huongdangame

Leave a Comment