Demons Souls PS

Crystal Lizards

Rơi nhiều loại đã quý nâng cấp vũ khí khi bị giết. Cần giết nó thật nhanh nếu không nó chạy mất.
Nếu nó chạy mất có thể tái tạo lại bằng cách reset archstone (thanh kiếm cắm trên đống lửa dùng dịch chuyện về Nexus)
Trong thế giới đen tuyền hoặc trắng tinh khiết nó dễ rơi các vật phẩm hiếm hơn.
Nó có hầu hết ở tất cả các map/

Related posts

Genshin Impact – Bóng Hình Cổ Xưa – Khảo Sát Điều Tra

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 37: Pining For Stylish Formalwear

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Phần 10: Ai đã thuê Evelyn?

huongdangame

Leave a Comment