Demons Souls PS

Fat Official

Di chuyển chậm, phòng thủ cao, nhiều máu. Tấn công phép lửa rất mạnh.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu962LoạiCận Chiến, phép
Vị tríSmithing Grounds, Stonefang Tunnel, Boletarian PalaceReward1979 Souls
Vật lý – 123Độc: Bình thường
Chém – 123Bệnh Tật: Bình thường
Đập – 185Chảy Máu: Dễ bị
Đâm – 123
Phép – 134
Lửa – 71
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
Tất CảFull Moon Grass
Late Moon Grass
New Moon Grass
Crescent Axe (rare)
Gold Coin (rare)

Related posts

Final Fantasy VII Remake – Người Cổ Tộc Và Miền Đất Hứa

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Corneo Colosseum – Two Person Team vs Team Payback

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 24: Acquire Coal

huongdangame

Leave a Comment