Demons Souls PS

Mind Player

Tấn công phép thuật và có sát thương rất cao. Tốt nhất là dùng cung hoặc phép đánh từ xa. Cần khiên nếu muốn cận chiến. Tốt nhất đâm từ phía sau. Nó có đòn choáng rất nguy hiểm. Khi nó dung chuông trên tay bọn xung quanh sẽ tấn công bạn.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu784LoạiCận Chiến, phép
Vị tríPrison of HopeReward2984 Souls
Vật lý – 205Độc: Dễ bị
Chém – 205Bệnh Tật: Dễ bị
Đập – 256Chảy Máu: Dễ bị
Đâm – 205
Phép – 243
Lửa – 148
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
Tất CảFresh Spice
Old Spice

Related posts

Prisoner

huongdangame

Genshin Impact – Kho Báu Mất Dấu – Kho Báu 5 (Lost Riches – Area 5)

huongdangame

Genshin Impact – Trăng Thu Soi Sáng – Giai Đoạn Trục Nguyệt – Cung Đường Gió Thoảng

huongdangame

Leave a Comment