Demons Souls PS

Prisoner

Chậm chạp khá yếu và sẽ tấn công bạn ngay nếu có vũ khí. Nói chúng giết luôn cho an toàn.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu110LoạiCận Chiến
Vị tríPrison of HopReward3 Souls
Vật lý – 75Độc: Dễ bị
Chém – 56Bệnh Tật: Dễ bị
Đập – 75Chảy Máu: Dễ bị
Đâm – 75
Phép – 68
Lửa – 49
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
Không có vũ khíRoyal Lotus
Widow’s Lotus
Shard of Moonlightstone (rare)
Cầm EstocEstoc wielding Estoc (rare)
Shard of Mercurystone (rare)

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 28: Desk Refurbishing, Part 2

huongdangame

Genshin Impact – Phong Khởi Quy Hạc – Màn 1 (The Crane Returns on the Wind)

huongdangame

Genshin Impact – Beneath the Light of Jadeite

huongdangame

Leave a Comment