Demons Souls PS

Gold Skeleton

Sử dụng dao phay lớn, chậm chạp nhưng sát thương thì to vật. Sử dụng phép Soul Arrow rất dễ giết nó. Cận chiến thì tốt nhất từng con 1 thôi.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu347LoạiCận Chiến, phép
Vị tríIsland’s EdgeReward614 Souls
Vật lý – 143
Chém – 143
Đập – 29
Đâm – 17985
Phép – 7145
Lửa – 5765
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllKilij (rare)
Soul Remains
Shard of Bladestone
Chunk of Bladestone (rare)

Related posts

Ưu đãi của vạn dân phường

huongdangame

Genshin Impact – Kairagi Lôi Đằng – Kairagi Dancing Thunder

huongdangame

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 36: Carbon Copy, Part 2

huongdangame

Leave a Comment