Demons Souls PS

Black Skeleton

Di chuyển nhanh, sát thương lơn. Sử dụng phép hoặc cung tấn công từ xa. Cận chiến thì dùng Soul Remain để dụ nó rồi đâm sau lưng.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu255LoạiCận Chiến, phép
Vị tríIsland’s Edge, The Ritual PathReward1277 Souls
Vật lý – 478
Chém – 478
Đập – 239
Đâm – 598
Phép – 241
Lửa – 148
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllSoul Remains
Uchigatana (Hiếm)
Shard of Bladestone
The Ritual PathChunk of Bladestone (hiếm)
Pure Bladestone (rất hiếm)
Black PhantomChunk of Bladestone (hiếm)
Pure Bladestone (rất hiếm)

Related posts

Genshin Impact – Kho Báu Mất Dấu – Kho Báu 11 (Lost Riches – Area 11)

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Crafting spec G-58 Dian legedary

huongdangame

Genshin Impact – Cờ Cơ Quan – Cầu Chẩm Tiên – Slumber spirit’s bridge

huongdangame

Leave a Comment