Demons Souls PS

Silver Skeleton

Bọn này rất nhanh, bọn cầm kiếm tấn công dồn dập. Sử dụng khiên để chặn nó rồi tấn công lại là tốt nhất.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu213LoạiCận Chiến, phép
Vị tríIsland’s EdgeReward294 Souls
Vật lý – 120
Chém – 120
Đập – 24
Đâm – 150
Phép – 87
Lửa – 56
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllSoul Remains
KiếmShard of Bladestone
Shotel (Hiếm)
CungHoly Arrow (Hiếm)
Compound Short Bow (Hiếm)
Compound Long Bow (Thế giới Đen Hoặc Trắng; Rất Hiếm)

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Quest 02: The Girl on the Rooftop

huongdangame

Genshin Impact – Đĩa Dẫn Năng Lượng Hồi Kết – Màn 2

huongdangame

Genshin Impact – Điều Trị Trên Đảo – Treatment on the Island.

huongdangame

Leave a Comment