Demons Souls PS

Graverobber Blige

Được cứu ở nhà tù của Island's Edge:
- Đầu tiên cần lấy chìa khóa nhà tù: 04:25 - Copper Key.
- Sau đó giải cứu 10:22 - NPC Graverobber Blige
Các Vật Phẩm Sẽ Bán Cho Bạn
TênGiá
Half Moon Grass400 Souls
Late Moon Grass800 Souls
Fresh Spice300 Souls
Soul Remains500 Souls
Kunai200 Souls
Scimitar1,000 Souls
Falchion1,500 Souls
Short Bow1,500 Souls
Long Bow3,000 Souls
Leather Shield1,000 Souls
Arrow10 Souls
Wooden Arrow5 Souls
Light Arrow50 Souls
Fire Arrow50 Souls
Holy Arrow200 Souls
Leather Cap500 Souls
Leather Armor1,500 Souls
Leather Gloves800 Souls
Leather Boots800 Souls
Barbarian Clothes300 Souls
Barbarian Armbands150 Souls
Barbarian Leggings200 Souls
Shard of Cloudstone3,000 Souls
Shard of Darkmoonstone3,000 Souls

Related posts

Cyberpunk 2077 – Crafting Spec Moron labe Epic

huongdangame

Năm ngoái đèn tiêu năm nay có hoa – yesteryear’s lanterns and the Guhua of Today

huongdangame

Genshin Impact – Rương Siêu Cấp Tại Đền Shinrai – 7 Phiến Đá (7 Stone Slate)

huongdangame

Leave a Comment