Demons Souls DS - Kinh Nghiệm Chơi PC PS

Demon’s Souls – Underground Temple – Part 8 (Word 2 – 3)

Bản Đồ Khu Vực - Nguồn Từ demonssouls.wiki.fextralife.com:
Map 1
Video Hướng Dẫn
Chú Ý:
- Di chuyển khi Boss không nhìn về phía bạn nếu không nó sẽ tấn công.
- Tầng 2 (Từ Start -> cơ quan đầu tiên), nên buff Protection hoặc Warding để giảm sát thương từ đòn tấn công vật lý của Boss.
- Tầng 1 (Cơ quan 1 -> cơ quan 2), nên buff Water Veil để giảm sát thương lửa từ đòn phun lửa của Boss.
Tiến Trình Nhiệm Vụ
MụcNội Dung
1Từ Start thẳng tới chỗ DragonGod, ngay ngã ba là 00:58Crystal Lizard.
2Rẽ phải đến cuối là 03:06New Moon Grass. Cận thận con Rồng nó đấm nhừ người.
3Ngay dưới cầu thang chỗ cơ quan 1 là 03:42Stone of Ephemeral Eyes.
4Cạnh cơ quan thứ 2 là 05:48Crystal Lizard.
5Từ cơ quan thứ 2 đi đến cuối hành lang là 06:36 – Master’s Ring.
6Từ chỗ giết con Rồng đi lên là 07:50Legendary Warrior Soul.

Related posts

Genshin Impact – World Quest: Lingering Malady – Tìm áp phích và cáo thị trong thành Mondstadt

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Aerith Gainsborough

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Tập 4: Cuộc tấn công của những bóng ma.

huongdangame

Leave a Comment