Demons Souls PS

Giant Bearbug

Máu nhiều, phòng thủ cao. Sử dụng phép hoặc vũ khí phép hay độc hoặc bệnh dịch tấn công.
Hãy cẩn thận cú nhảy của nó và nó có thể nổ khi bị chết.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu1999LoạiCận Chiến
Vị tríUnderground TempleReward1660 Souls
Vật lý – 495Yếu
Chém – 619Yếu
Đập – 495Yếu
Đâm – 743
Phép – 126
Lửa – 716
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Type
AllShard of Dragonstone
Chunk of Dragonstone (rare)
Pure Dragonstone
Bearbug Grains

Related posts

Demon’s Souls – Cơ Chế Chiến Đấu

huongdangame

Genshin Impact – Chuyện Sau Này – Quay Về Núi (Hereafter: Return to the Mountains)

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Elastiweave fixer shoes with reinforced seams Legendary

huongdangame

Leave a Comment