Demons Souls PS

Man Centipede

Phun Axit làm giảm độ bền trang bị
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu220LoạiCận Chiến
Vị trí Upper Latria Reward49 Souls
Vật lý – 121
Chém – 91Yếu
Đập – 121Trung Bình
Đâm – 103
Phép – 105
Lửa – 102
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Type
AllShard of Mercurystone
Chunk of Mercurystone
Pure Mercurystone (Very rare)

Related posts

Kilij

huongdangame

Cyberpunk 2077 – All weapon review

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Phần 5: Lấy chộm Relic và chứng kiến cái chết của Saburo.

huongdangame

Leave a Comment