Demons Souls PS

Rock Worm

Chui từ dưới đất lên và phun lửa, nó rất yếu với phép thuật. Điểm yếu là ở miệng.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu353LoạiCận Chiến
Vị tríUnderground TempleReward165 Souls
Vật lý – 703Mạnh
Chém – 844Trung Bình
Đập – 527Yếu
Đâm – 352
Phép – 22
Lửa – 766
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
Enemy VarietyItem Type
AllShard of Greystone
Chunk of Greystone (rare)
Pure Greystone (very rare)

Related posts

Genshin Impact – Câu chuyện của Lôi Thần

huongdangame

huongdangame

Genshin Impact – Kho Báu Mất Dấu – Kho Báu 4 (Lost Riches – Area 4)

huongdangame

Leave a Comment