Demons Souls DS - Boss PS

Maneater

Hãy sử dụng vũ khí lửa tấn công nó, lợi dụng vòng tròn lửa ở giữa để tránh tấn công gọng kìm của nó khi tách ra 2 con.

Related posts

Final Fantasy VII Remake – ALL location chest, box, Materia in Chapter 8 – Sector 5 Slums

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Side quest: Rat problem

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Phần 2: Nhiệm vụ đầu tiên.

huongdangame

Leave a Comment