Demons Souls PS

Yurt, the Silent Chief

Thông Tin

Đây là một NPC khá nguy hiểm, nếu bạn không giết hắn ta ngay lập tưc khi thả hắn ta ra. Vì hắn có thể sẽ giết các NPC sau của bạn:

Freke’s Apprentice
The Acolyte of God
Patches, The Hyena
Saint Urbain
Sage Freke
Yuria
Vị Trí: Upper Latria
Khi bị giết sẽ rơi bộ Gloom, bộ giáp khá tốt và đẹp.

Related posts

Genshin Impact – Tất Cả Rương Tại Khu Vực Watatsumi – Sangonomiva

huongdangame

Genshin Impact – Bằng chứng ngoại phạm của anh hùng bóng đêm

huongdangame

Genshin Impact – Chiến Tuyến Mê Thành – Thí Luyện Tụ Sáng

huongdangame

Leave a Comment