Demons Souls PS

Imperial Spy

Phi dao găm tấn công từ xa, đá bật khiên khi bạn phòng thủ. Phản ứng nhanh nhạy có thẻ né đòn.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu391LoạiCận Chiến, phép
Vị tríBoletarian PalaceReward246 Souls
Vật lý – 156Yếu
Chém – 156Trung Bình
Đập – 156Trung Bình
Đâm – 156
Phép – 146
Lửa – 161
Vật Phẩm Rơi Khi Bị Giết
LoạiVật Phẩm
AllNew Moon Grass
Shard of Clearstone
Chunk of Clearstone
Secret Throwing Dagger
Claws
Secret Dagger
Flamberge (rare)
Imperial Spy Clothes

Related posts

Genshin Impact – Nhiệm Vụ Thế Giới Dragonspine

huongdangame

[Genshin impact] – Five Flushes Of Fortune Day 2 – Phúc Lộc Ngũ Sắc – Day 2

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – The Mysterious Moogle Merchant

huongdangame

Leave a Comment