Demons Souls PS

Knight Sword

NameShardL ShardChunkPureSpecial
Knight Sword +1017000CD5529141Sharpstone và Hardstone
Quality-Knight Sword +514900CC2591Knight Sword +3 và Clearstone
Crushing Knight Sword +512800S2591Knight Sword +3 và Greystone
Dragon Knight Sword +516001602591Knight Sword +3 và Dragonstone
Moon Knight Sword +51281430EEC2591Knight Sword +6 và Moonstone
Blessed Knight Sword +51261210EEA2591Knight Sword +6 và Faintstone
Morion Blade21000Knight Sword +8
Storm Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Bản Đồ Ấn Thạch – Phần 1

huongdangame

Genshin Impact – Nhiệm Vụ Truyền Thuyết – Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết – Màn 1

huongdangame

Genshin Impact – Bóng Ma Tại Tsurumi – Tsurumi Island Ghosts

huongdangame

Leave a Comment