Demons Souls DS - Vũ Khí PS

Large Swords

Tên

TypeCách Nhận

Bastard Sword
95
60

10

18
D

E
455.0220– Giết Scale Miners
– Ở Gates of Boletaria (Video 06:20)

Claymore
105
60

10

20
D

E
456.0220– Mua từ Dregling Merchant với 6000 souls
– Giết Blue Eye Knight

Demonbrandt
130
60
110
10

18

1412

455.5400– Ở Gates of Boletaria (Video — )

Flamberge
100
60

10120
18

14– 


– 
45 5.0 120 – Giết Imperial Spy
– Ở Upper Latria (Video 07:36)

Large Sword of Moonlight

60
100
10– 


– 
24 –
45 5.0 900 – Ở Swamp of Sorrow (Video)

Northern Regalia
135
40
135
80
20

– 
14

– 
12

– 
12

– 
45 6.5 400 – Tạo bởi Blacksmith Ed yêu cầu: False King Demon Soul và Soulbrandt +0, Demonbrandt +0

Morion Blade
210
60

10
14

– 
14

– 


– 


– 
45 5.0 400 – Tạo bởi Blacksmith Ed yêu cầu: Storm Demon Soul và một trong Short Sword +8, Long Sword +8, Knight Sword +8, Bastard Sword +8, Claymore +8 or Great Sword +8

Soulbrandt
120
60
130
10
18

– 
14

– 
12

– 


– 
45 5.5 400 – Giết trùm cuối Old King Allant.

Storm Ruler
150
60

10


– 


– 


– 


– 
45 6.0 10 – Giết Storm King ở Altar of Storms

Related posts

Final Fantasy VII Remake – ALL location chest, box, Materia in Chapter 9 – Sector 6 Slums

huongdangame

Genshin Impact – Kho Báu Mất Dấu – Kho Báu 9 (Lost Riches – Area 9)

huongdangame

Genshin Impact – Nhiệm Vụ Truyền Thuyết – Ảo Ảnh Giữa Bão Tuyết – Màn 2

huongdangame

Leave a Comment