Demons Souls PS

Shadowlurker

Thông Tin: Chậm chạp, vẫy tay và bắn phép tấn công.
MụcPhòng ThủMụcẢnh Hưởng
Máu310LoạiAll
Vị tríThe Ritual Path Reward213 Souls
112Yếu
112
140
112
193
135

Related posts

Flying Bearbug

huongdangame

Genshin Impact – Tất Cả Rương Tại Khu Vực Đảo Seirai – Seiraimaru

huongdangame

Genshin Impact – Đĩa Dẫn Năng Lượng Hồi Kết – Quỷ Cảnh – Biển Linh Hồn

huongdangame

Leave a Comment