Demons Souls DS - Vũ Khí PS

Very Large Swords

Tên

TypeCách Nhận

Bastard Sword
200
70

10

30
B

4510600– Ở Underground Temple thế giới Trắng

Claymore
130
70

10

26
D

E
4510230– Giết Red Eye Knight
– Ở Inner Ward

Related posts

Genshin Impact – Hồ Sơ Bantan Sango – Khuyển Võ Giả – Ngày 4

huongdangame

Genshin impact – Albedo c0 vs Fischl c6

huongdangame

Danh Sách Vật Phẩm

huongdangame

Leave a Comment