Demons Souls PS

Uchigatana

Tên
ShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Uchigatana +1019000
180
DC7436181Sharpstone Hardstone
Quality-Uchigatana +516600
180
CC34121Uchigatana +3 và Clearstone
Sharp Uchigatana +514300
180
ES34121Uchigatana +0 và Bladestone
Tearing Uchigatana +510700
360
ES34121Uchigatana +0 và Suckerstone
Mercury Uchigatana +515400360
180
EC34121Uchigatana +3 và Mercurystone
Moon Uchigatana +51431600
180
EEC34121Uchigatana +6 và Moonstone
Crescent Uchigatana +51251330
180
A34121Uchigatana +6 và Darkmoonstone
Large Sword of Searching17000
120
DDUchigatana +8
Hero Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Chương 2 – Màn III: Thiên Thủ Bách Nhãn, Thiên Hạ Nhân Gian

huongdangame

Genshin Impact – Lôi Thần Đồng Tại Vùng Biển Narukami

huongdangame

Genshin Impact – Báu vật Senrai – Treasure Seirai

huongdangame

Leave a Comment