Demons Souls PS

Estoc

Tên
ShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Estoc +1016000 DC5529141Sharpstone / Hardstone
Quality Estoc +514000 CC2591Estoc +3 và Clearstone
Sharp Estoc +512000 ES651Estoc +0 và Bladestone
Mercury Estoc +513000360
EC651Estoc +3 và Mercurystone
Fatal Estoc +59000
100
EA651Estoc +3 và Marrowstone
Crescent Estoc +51061120 A651Estoc +6 và Darkmoonstone
Needle of Eternal Agony10500 Estoc +7
Mixed Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Kho Báu Mất Dấu – Kho Báu 7 (Lost Riches – Area 7)

huongdangame

Khách đến khinh sách – Guest in Qingce.

huongdangame

Genshin Impact – Chiến Tuyến Mê Thành – Thí Luyện Gió Lốc

huongdangame

Leave a Comment