Demons Souls PS

Magic Sword “Makoto”

TênShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Magic Sword “Makoto” +021000327
Magic Sword “Makoto” +122000382Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +223000436Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +325000491Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +427000545Colorless Demon’s Soul
Magic Sword “Makoto” +530000600Colorless Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Trường Phái Geneishin – Người Không Thể Bắt Giữ – Soden

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Gig Freedom of the Press – D5 Sidewinder

huongdangame

Genshin Impact – Bí Cảnh Dinh Thự Trong Hồ – Domain Palace in a Pool

huongdangame

Leave a Comment