Demons Souls PS

Scimitar

Tên
ShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Scimitar +1016000
120
DC4523111Sharpstone
Quality-Scimitar +514000
120
CC2071Scimitar +3 và Clearstone
Sharp Scimitar +512000
120
ES2071Scimitar +0 và Bladestone
Tearing Scimitar +59000
300
ES2071Scimitar +3 và Suckerstone
Mercury Scimitar +513000360
120
EC2071Scimitar +3 và Mercurystone
Moon Scimitar +51201340
120
EEC2071Scimitar +6 và Moonstone
Crescent Scimitar +51061120
120
A2071Scimitar +6 và Darkmoonstone
Large Sword of Searching17000– 120DDScimitar +8
Hero Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Kairagi Lôi Đằng – Kairagi Dancing Thunder

huongdangame

Genshin Impact – Chiến Tuyến Mê Thành – Thí Luyện Đóng Băng

huongdangame

Genshin Impact – Bản Đồ Ấn Thạch – Phần 1

huongdangame

Leave a Comment