Demons Souls PS

Shotel

Tên
ShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Shotel +1014000
120
DC5529141Sharpstone Hardstone
Quality-Shotel +512300
120
CC2591Shotel +3 và Clearstone
Sharp Shotel +510500
120
ES691Shotel +0 và Bladestone
Tearing Shotel +57900
300
ES691Shotel +3 và Suckerstone
Mercury Shotel +512300360
120
EC691Shotel +3 và Mercurystone
Moon Shotel +51051180
120
EEC691Shotel +6 và Moonstone
Crescent Shotel +5??0
120
A691Shotel +6 và Darkmoonstone
Large Sword of Searching17000
120
DDShotel +8
Hero Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Neko Là Một Con Mèo – Đá và Mèo (Cat And Stone)

huongdangame

Genshin Impact – Lôi Thần Đồng Tại Vùng Biển Narukami

huongdangame

Genshin Impact – Tiên Linh Tầm bảo

huongdangame

Leave a Comment