Demons Souls PS

Mail Breaker

Name
ShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Mail Breaker +1014000 DC651891Sharpstone / Hardstone
Quality Mail Breaker +512300 CC1561Mail Breaker +3 and Clearstone
Sharp Mail Breaker +510500 ES1561Mail Breaker +0 and Bladestone
Mercury Mail Breaker +511900360
EC1561Mail Breaker +3 and Mercurystone
Fatal Mail Breaker +57900– 100EA1561Mail Breaker +3 and Marrowstone
Crescent Mail Breaker +592980 A1561Mail Breaker +6 and Darkmoonstone
Needle of Eternal Agony10500 Mail Breaker +7
Mixed Demon’s Soul

Related posts

Genshin Impact – Phương Pháp Trồng Trọt – The Art of Horticulture

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Phần 5: Lấy chộm Relic và chứng kiến cái chết của Saburo.

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Hướng dẫn game | Tập 2: Sự lo lắng của Tifa.

huongdangame

Leave a Comment