Demons Souls PS

Rapier

Tên
ShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Rapier +1015000DC4527111Sharpstone
Quality Rapier +513100CC2071Rapier +3 Clearstone
Sharp Rapier +511300ES2071Rapier +0 and Bladestone
Mercury Rapier +512200360
EC2041Rapier +3 and Mercurystone
Fatal Rapier +58400
100
EA2041Rapier +3 and Marrowstone
Crescent Rapier +5991050A2041Rapier +6 and Darkmoonstone
Needle of Eternal Agony10500 Rapier +7
Mixed Demon’s Soul

Related posts

Final Fantasy VII Remake – Tập 23: Tẩu Thoát và Thí Nghiệm Của Hojo

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Corneo Colosseum – Three Person Team vs Shinra Warriors

huongdangame

Genshin Impact – Neko Là Một Con Mèo – Đá và Mèo (Cat And Stone)

huongdangame

Leave a Comment