Demons Souls DS - Vũ Khí Mobile PC PS

Axes

TênTypeFaith BonusCách Nhận

Battle Axe
80
55

10
11
D
E

402.5220– Vũ khí ban đầu của Class Hunter
– Mua từ: Blacksmith Boldwin – 1500 souls.
– Giết Boletaria Soldier
– Trong Smithing Grounds trên ban công chỗ mấy thằng ném đá đầu cửa.

Axe
87
55

10

20
D
12
D256.0250– Giết Black Phantom Executioner Miralda trong Gates of Boletaria (xu hướng thế giới hắc ám)
– Giết Axe wielding Boletaria Soldier

Related posts

Genshin Impact – Chuyến Săn Sấm Seirai – Seirai Stormchasers

huongdangame

Cyberpunk 2077 – Location of legendary weapon Unity

huongdangame

Genshin Impact – Di sản Orobashi kỳ 4, 5 – Orobashi’s Legacy Part IV, V

huongdangame

Leave a Comment