Demons Souls PS

Guillotine Axe

TênShardLShardChunkPureNguyên Liệu
Normal +1017400CD7436181Hardstone
Crushing +513100S34 –121Guillotine Axe +0 and Greystone
Quality +515200CC34121Guillotine Axe +3 Clearstone
Dragon +5164016434121Guillotine Axe +3 and Dragonstone
Moon +51311460EEC34121Guillotine Axe +6 and Moonstone
Blessed +51291240EEA34121Guillotine Axe +6 Faintstone
Dozer Axe34000Guillotine Axe +6
Grey Demon’s Soul

Related posts

Cyberpunk 2077 – Nhận điểm Kinh nghiệm và tiền không giới hạn

huongdangame

Genshin Impact – Niềm tin nghìn dặm

huongdangame

Genshin Impact – Đải Sảnh Ngủ Say – Slumbering Court (Bí Cảnh Chúc Phúc – Hài Cốt)

huongdangame

Leave a Comment