INTELLIGENCE

Tăng giới hạn MP và khay sử dụng phép thuật nhanh.  
ĐIểm MP được công thêm cho mỗi điểm Intelligence được tính như sau:
- 8 ~ 9 cho mỗi điểm Intelligence bắt đầu từ 1 ~ 15.
- 3 ~ 8 cho mỗi điểm Intelligence bắt đầu từ 16 ~ 40.
- 3 ~ 5 cho mỗi điểm Intelligence bắt đầu từ 41 ~ 60.
- 2 ~ 3 cho mỗi điểm Intelligence bắt đầu từ 61 ~ 99.
Khay sử dụng phép thuật nhanh được công thêm được tính như sau:
- 0 Khay sử dụng phép cắm cho Intelligence < 10.
- 1 Khay sử dụng phép cắm cho Intelligence 10 ~ 13.
- 2 Khay sử dụng phép cắm cho Intelligence 14 ~ 17.
- 3 Khay sử dụng phép cắm cho Intelligence 18 ~ 23.
- 4 Khay sử dụng phép cắm cho Intelligence 24 ~ 29.
- 5 Khay sử dụng phép cắm cho Intelligence 30 ~ 39.
- 6 Khay sử dụng phép cắm cho Intelligence 40 ~ 99.
Intelligence LevelSpell MemoryMP
8049
9057
10165
11173
12181
13189
14297
152106
162109
172114
183119
193125
203131
213137
22 3143
233150
24 4157
254167
264170
274178
284185
294192
305200
355239
406280
506325
606360
706385
806409
906432
996450

Related posts

Prisoner Horde

huongdangame

Demon’s Souls – Walkthrough – The Ivory Tower – Part 13 ( World 3 – 3)

huongdangame

Blacksmith Ed

huongdangame