Katanas

TênTypeCách Nhận

Hiltless
121
45

10

18018
E
19
B


304.570– Giết Black Phantom Satsuki.
– Ở The Ritual Path.

Magic Sword “Makoto”
210
45

10

32718
13


305.570– Ở The Ritual Path trong xu hướng thế giới trắng.

Uchigatana
95
45

10

18018
E
13
D


305.070– Ở Island’s Edge (Video 10:57)

Related posts

Nơi ánh đèn heo hắt – where the light wanes

huongdangame

Genshin Impact – Ngao Du Sơn Hà – Cổ Tích Bông Tuyết

huongdangame

Elden Ring – Boss Malenia Blade of Miquella

huongdangame