Key Items

Vật phẩm dùng để mở khóa côt truyện của game cũng như các nơi bí mật.
TênCách Sử DụngCách Lấy

Augite of Souls
– Phát ra ánh sáng khi đeo ở eo.– Có khi bắt đầu game.

Bloody Iron Key
– Inner Ward: Mở cửa hẻm gần xe chó– Tại Inner Ward, giết Fat Official bên trong ngục tối.

Copper Key
– Island’s Edge: Mở cửa bên dưới tháp bên trái.– Tìm thấy ở Island’s Edge, ở dưới cùng của tòa tháp ở phía bên phải của cửa sương mù đầu tiên.

Iron Key Ring
– The Lord’s Path: Mở cửa ngục tối gần lối vào Tower Knight– Giết Fat Official ở Inner Ward.

Jade Hair Ornament
– Trao đổi với Sparkly the Crow để lấy Regenerator’s Ring hoặc Thomas để lấy Ring of Herculean Strength.– Tìm thấy ở Gates of Boletaria.

Mausoleum Key
– Mở lăng mộ ở Gates of Boletaria.– Giết Ostrava, of Boletaria hoặc giải cứu Ostrava, of Boletaria lần cuối cùng ở The King’s Tower

Nexial Agent
– Nexial Agent cho phép người dùng tự do đi lại giữa các vùng như thể bước qua Nexus.– Giết Archdemon lần đầu.

Nexial Binding
– Đưa người chơi trở lại Nexus. tất cả linh hồn đều bị mất– Tặng người chơi lần đầu đến Nexus.

Prison of Hope 1F Cell Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía đông tầng 1F.– Tại Prison of Hope, 2.5F.

Prison of Hope 1F Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở cổng tầng 1F. – Tại Prison of Hope, 2.5F.

Prison of Hope 2F East Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía đông tầng 2F. – Tại Prison of Hope, 2F, E.

Prison of Hope 2F West Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía tầng 2F. – Upper Latria trên đỉnh tháp đầu tiên. Yêu cầu xu hướng thế giới màu trắng tinh khiết (Pure White World Tendency).

Prison of Hope 3F Cell Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía tầng 3F. – Tại Prison of Hope ,góc 3F Đông Bắc.

Prison of Hope 3F Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở cổng tầng 3F. – Tại Prison of Hope ,góc 3F Đông Bắc.

Prison of Hope 4F Cell Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía tầng 4F. – Tại Prison of Hope ,góc 4F Đông, Tây Nam.

Prison of Hope 4F Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía tầng 4F. – Tại Prison of Hope ,góc 4F Đông, Tây Nam.

Prison of Hope Warden’s key
– Chìa khóa Prison of Hope, mở cửa hành lang từ tầng 2 đến tầng 3 – Tại Prison of Hope, cạnh hành lang đễn chỗ boss có cái bẫy bắn tên liên tục.

Prison of Hope Special Key
– Chìa khóa Prison of Hope, 3F phía đông, phòng giam của Freke.– Tại Prison of Hope, phía đông của nhà thờ nhìn ra boss Fool’s Idol.

Rusted Key
– Mở khóa cánh cửa trong Inner Ward dẫn đến Bộ Penetrator.– Được tìm thấy ở Island’s Edge, bằng cách giao dịch 26x Ceramic Coin cho Sparkly the Crow.

Vinland Crest
– Có thể được trao đổi với Selen Vinland để lấy Ring of Devout Prayer hoặc Dark Moon Grass.– Giết Black Phantom Garl Vinland tại Sanctuary of the Lost.

Related posts

Genshin Impact – Mọi người đang cầu nguyện – Prayer in progress…

huongdangame

Genshin Impact – Neko Là Một Con Mèo – Neko Is a Cat

huongdangame

Trials of Mana Li’l Cactus Labyrinth of ICe II

huongdangame