Key Items

Vật phẩm dùng để mở khóa côt truyện của game cũng như các nơi bí mật.
TênCách Sử DụngCách Lấy

Augite of Souls
– Phát ra ánh sáng khi đeo ở eo.– Có khi bắt đầu game.

Bloody Iron Key
– Inner Ward: Mở cửa hẻm gần xe chó– Tại Inner Ward, giết Fat Official bên trong ngục tối.

Copper Key
– Island’s Edge: Mở cửa bên dưới tháp bên trái.– Tìm thấy ở Island’s Edge, ở dưới cùng của tòa tháp ở phía bên phải của cửa sương mù đầu tiên.

Iron Key Ring
– The Lord’s Path: Mở cửa ngục tối gần lối vào Tower Knight– Giết Fat Official ở Inner Ward.

Jade Hair Ornament
– Trao đổi với Sparkly the Crow để lấy Regenerator’s Ring hoặc Thomas để lấy Ring of Herculean Strength.– Tìm thấy ở Gates of Boletaria.

Mausoleum Key
– Mở lăng mộ ở Gates of Boletaria.– Giết Ostrava, of Boletaria hoặc giải cứu Ostrava, of Boletaria lần cuối cùng ở The King’s Tower

Nexial Agent
– Nexial Agent cho phép người dùng tự do đi lại giữa các vùng như thể bước qua Nexus.– Giết Archdemon lần đầu.

Nexial Binding
– Đưa người chơi trở lại Nexus. tất cả linh hồn đều bị mất– Tặng người chơi lần đầu đến Nexus.

Prison of Hope 1F Cell Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía đông tầng 1F.– Tại Prison of Hope, 2.5F.

Prison of Hope 1F Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở cổng tầng 1F. – Tại Prison of Hope, 2.5F.

Prison of Hope 2F East Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía đông tầng 2F. – Tại Prison of Hope, 2F, E.

Prison of Hope 2F West Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía tầng 2F. – Upper Latria trên đỉnh tháp đầu tiên. Yêu cầu xu hướng thế giới màu trắng tinh khiết (Pure White World Tendency).

Prison of Hope 3F Cell Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía tầng 3F. – Tại Prison of Hope ,góc 3F Đông Bắc.

Prison of Hope 3F Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở cổng tầng 3F. – Tại Prison of Hope ,góc 3F Đông Bắc.

Prison of Hope 4F Cell Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía tầng 4F. – Tại Prison of Hope ,góc 4F Đông, Tây Nam.

Prison of Hope 4F Key
– Chìa khóa Prison of Hope mở phòng giam phía tầng 4F. – Tại Prison of Hope ,góc 4F Đông, Tây Nam.

Prison of Hope Warden’s key
– Chìa khóa Prison of Hope, mở cửa hành lang từ tầng 2 đến tầng 3 – Tại Prison of Hope, cạnh hành lang đễn chỗ boss có cái bẫy bắn tên liên tục.

Prison of Hope Special Key
– Chìa khóa Prison of Hope, 3F phía đông, phòng giam của Freke.– Tại Prison of Hope, phía đông của nhà thờ nhìn ra boss Fool’s Idol.

Rusted Key
– Mở khóa cánh cửa trong Inner Ward dẫn đến Bộ Penetrator.– Được tìm thấy ở Island’s Edge, bằng cách giao dịch 26x Ceramic Coin cho Sparkly the Crow.

Vinland Crest
– Có thể được trao đổi với Selen Vinland để lấy Ring of Devout Prayer hoặc Dark Moon Grass.– Giết Black Phantom Garl Vinland tại Sanctuary of the Lost.

Related posts

PERSONA 4 GOLDEN (PC) – Gameplay Walkthrough Part 7 – (Day 20-21-22-23/04) – (4K 60FPS)

huongdangame

Elden Ring – Boss Dung Eater

huongdangame

Axes

huongdangame