Kiếm Thẳng

Vũ khí với khả năng chém và đâm, có tấm tấn công trung bình.
Tên

TypeCách Nhận

Blueblood Sword
100
50
100
10
18
D
18
18
E
18
E
355.0400– Được chế tạo bởi Blacksmith Ed. Cần Pureblood Demon’s Soul và Broken Sword +0

Broad Sword
80
50

10
10
E
10
D


350.5150– Cho class Soldier khi mới chơi.
– Có thể mua từ Dregling Merchant với giá 2000 souls.

Broken Sword
20
50

10

8
D

E


361.011– Giết Dregling.
– Tìm thấy ở: Swamp of Sorrow, tại một trong những hòn đảo của đầm lầy.

Long Sword
80
50

10

10
D

E


352.0200– Vũ khí khởi đầu cho: Knight
– Mua từ Dregling Merchant với giá 1500 linh hồn.
– Tìm thấy trong The Tunnel City (Xem video 27:39 Dragon +1)

Knight Sword
85
50

10

14
D
E352.0220– Mua từ Dregling Merchant với giá 20000 Soulls.
– Tìm thấy trong: The King’s Tower, sau khi Rồng Xanh thay đổi vị trí, hãy nhảy xuống chân cầu thang dài.
– Giết Red Eye Knight.

Kris Blade
20
50
62
10

8

16
B
351.0120– Smithing Grounds khởi động cơ quan xả nước và đi theo đoạn đường dốc bên trái sẽ thấy Kris Blade trên một cơ thể.

Penetrating Sword
90
50

10

22
E
16
C
356.0240– Inner Ward, sau khi chiến đấu với Red Eye Knight đang tuần tra trong khu vực, bạn có thể nhảy xuống một mỏm đá gần nó có thanh kiếm.
– Có thể bị rơi bởi Metas, Knight of the Lance

Rune Sword
30
50
140
10

10
D

E
18
352.080– Tìm thấy ở: Upper Latria, trên tòa tháp lớn ở trung tâm của tầng, tòa tháp có trái tim đang đập. Đi cầu thang lên, cho đến khi bạn đến một số chậu ở bên trái và bạn sẽ thấy không có lan can. Đập chậu và đi ra rìa, bạn sẽ thấy một gờ hẹp bên dưới. Cẩn thận nhảy xuống và bạn sẽ tìm thấy Rune Sword cùng với Rune Shield.
– Giết Ostrava, of Boletaria (Black Phantom)

Short Sword
75
50

10

9
D

E
351.0200Tìm thấy ở: Upper Latria, bạn có thể tìm thấy Moon Short Sword +1 trong khu vực boss Maneater, ngay bên phải cầu thang dẫn đến khu vực tiếp theo, đi dọc theo mỏm đá để tìm nó.
-6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6- -6-

Related posts

Genshin Impact – Một Ngụm Mộng Mơ – Sương Giá Chưa Vướng Bụi Trần

huongdangame

Final Fantasy VII Remake – Tập 11: Gặp bộ ba và dành quyền tham gia cuộc thi của Corneo

huongdangame

DEVIL MAY CRY 5 Việt Hóa – Phần mở đầu – Lịch Sử

huongdangame